Tarieven

Vrijblijvend oriënterend gesprek : gratis 

Intake gesprek :      per 45 minuten 

Kindercoaching sessie  :      per 60 minuten 

Pedagogisch Advies / Opvoedcoaching :     per 60 minuten 

Verslaglegging voor derden (alleen op verzoek van de ouder) :        per 45 minuten