Relatie Coaching


Door mijn kennis en ervaring op het gebied van  Geweldloze Communicatie, gelijkwaardige communicatie volgens de Gordon theorie, en het werken met de werkvorm Gezinsoverleg kan ik ook op relationeel gebied inzichten en handvatten bieden die direct toepasbaar zijn in de praktijk. •U leert zeggen wat u nodig heeft. 

•U leert uzelf én de ander echt begrijpen. 

•U leert (weer) samenwerken.

• U leert hoe u de band tussen u en uw partner kunt versterken door betere communicatie gebaseerd op liefde, gelijkwaardigheid en geweldloosheid.