Training Ik ben goed genoeg als ouder!

 

 

Doel oudertraining: 

De oudertraining 'Ik ben goed genoeg als ouder!' is een interventie welke gericht is op ouder(s) (vader/moeder/andere opvoeder(s) ) die last hebben van het 'slechte-ouder-syndroom'. 
Het 'slechte-ouder-syndroom' is een toestand waarin de ouder tijdelijk kan verkeren betreffende faalangst en onzekerheid in de opvoeding van kinderen. 
Het gevoel van frustratie en machteloosheid nemen bij de ouder toe omdat de ouder zich niet, of minder competent voelt in het opvoeden van zijn kind(eren). 
Om te zorgen dat deze vorm van opvoedspanning niet verergerd richting een opvoedingscrisis of problematische opvoedsituatie, wordt de ouder door middel van de training weer competent in het opvoeden van zijn kind(eren) en komt weer in zijn eigen kracht te staan. 
De ouder leert op een positieve manier naar de opvoedingsopgaven kijken, en wordt vele handreikingen geboden in het liefdevol opvoeden van zijn kind(eren). 
De ouder wordt getraind in het toepassen van gelijkwaardige pedagogische vaardigheden. 
De nadruk van deze interventie ligt op het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de ouder, en het versterken van de band tussen ouder en kind.  
Omdat de ouder door middel van instructies, opdrachten en empowerment weer pedagogisch vaardig wordt gemaakt werkt deze interventie tevens als preventief middel tegen kindermishandeling.  

 

Doelgroep: ouders / opvoeders die opvoedonzekerheid ervaren


 

Certificaat van deelname wordt toegezonden na afronding van de training