Werkzaamheden I am beloved

Aanbod ouders:
  • Pedagogische advisering 
  • Voorlichting ontwikkeling en opvoeding van kinderen middels lezingen

Aanbod kinderen:

  • Kindercoaching 
  • Doorverwijzing orthopedagoog, logopedie etc. indien nodig

 

Vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden op maatschappelijk vlak:
  • Preventie en voorlichting thema kindermishandeling middels eigen blog See it, Stop it
  • Voorlichting ontwikkeling en opvoeding van kinderen middels lezingen
  • Samenwerking en sponsoring kindgerichte stichtingen