Hulp en ondersteuning


Aanbod ouders:
  • Pedagogische advisering in een persoonlijk consult
  • Thematische ouder-kind bijeenkomsten
  • Pedagogische ouder trainingen 

Aanbod kinderen:

  • Kindercoaching in persoonlijke sessie (u mag er als ouder gewoon bij zijn)
  • Doorverwijzing orthopedagoog, logopedie etc. indien nodig

 

Vrijwilligerswerk en andere werkzaamheden op maatschappelijk vlak:
  • Voorlichting over thema's ontwikkeling, opvoeding en preventie kindermishandeling middels eigen blog See it, Stop it
  • Voorlichting ontwikkeling en opvoeding van kinderen middels kostenloze ouder bijeenkomsten 
  • Samenwerking en sponsoring kindgerichte stichtingen