Seksuele Opvoeding Moet Nooit Seksuele Indoctrinatie Worden.

Seksuele opvoeding of seksuele indoctrinatie?  


Steeds vaker zie je onderwerpen naar voren komen waar kinderen mee worden plat gegooid. 

Onderwerpen die lang niet altijd leeftijdsadequaat zijn. 

Het lijkt tegenwoordig wel een trend om kinderen met seksueel getinte onderwerpen te bombarderen. 


Er bestaan mensen die niet goed in hun eigen lijf zitten en die zich man voelen als zij vrouw zijn, en vrouw voelen als zij man zijn. 

Dit kan al voorkomen op jonge leeftijd, en vaak worden kinderen hiermee geboren en werken hun hersenhelften anders samen. 

Er bestaat echter in de wetenschappelijke literatuur ook discussie of genderverwarring aangeboren, aangeleerd of door externe factoren ontstaan is.


Zonder af te doen aan de ernst van bovengenoemde situatie, of dit te bagatelliseren noch ontkennen, dat wanneer een kind daadwerkelijk het gevoel heeft in een "niet passend jasje" te zijn geboren, stel ik mezelf de vraag of het juist is om een kind wat geboren is als jongen en zich hiermee ook content voelt, zelf de keuze te laten of hij zich wilt gedragen als jongen of meisje. 


Ik doel hier dus niet op mensen en kinderen die echt last hebben van genderverwarring en zich niet in het "juiste jasje" voelen zitten, maar op volwassenen die kinderen voorhouden dat zij ondanks dat zij geboren zijn in een bepaald geslacht, de keuze hebben om dit te wijzigen naar eigen inzicht en deze informatie al op zeer jonge leeftijd aanbieden, en zelfs verpakken in het lespakket op scholen. 


Dit is een voorbeeld van wat ik bedoel; 


Zo lees je steeds vaker over Gender-Reveal-Party's waarop het kind zelf de keuze maakt en openbaart of hij een jongen of meisje wilt zijn, ondanks dat hij geboren is als jongen. 

Het kind is dan al een aantal jaren als jongen door het leven gegaan en onthuld op zijn eigen feestje dat hij vanaf nu als meisje door het leven wilt gaan. 


Sinds kort bestaat er gender neutrale muisjes voor op je beschuit met muisjes na de geboorte. Hier kiezen de ouders dus de neutrale kleur ondanks dat het kindje qua geslachtsorganen als jongen of meisje geboren is. 


Zo zie je gender-neutrale kleding lijnen ontstaan. 

Mogen er (los van alle andere soorten geslachten die er bestaan zoals mensen die zich beiden/geen van beiden of dan jongen en dan meisje voelen) geen jongens of meisjes meer bestaan? 


Wil men over een tijdje naast de toevoeging van geslacht X in het paspoort (wat ik prima vind en totaal geen last van heb), het geslacht man of vrouw geheel weglaten in identiteitsdocumenten?


Hoe ver gaat dit dan allemaal en is het wel gezond om kinderen die góed in hun vel zitten voor te houden dat zij een keuze hebben in hun geslacht en hoe zij zich wensen te gedragen en bijvoorbeeld kleden? 


Hebben we het hier over seksuele opvoeding of indoctrinatie? 


De WHO, ook wel World Health Organisation,

heeft er in 2010 al richtlijnen voor opgesteld. 


In de richtlijn die zij in Europa als eerste willen implementeren nemen leerkrachten de rol op zich om kinderen seksueel op te voeden. 

De WHO stelt een aantal dingen welke terug te vinden zijn in de bijlagen en afbeeldingen bij deze post. 


1. Een kind van 0 tot 4 jaar zou uitleg moeten krijgen over zelf masturbatie

2. Een kind van 0 tot 4 jaar zou informatie moeten krijgen om zijn eigen lichaam te ontdekken 

3. Een kind van 0 tot 4 jaar zou informatie moeten krijgen over zijn recht tot het kiezen van zijn eigen geslacht 

4. Een kind van 0 tot 4 jaar zou informatie moeten krijgen over zijn recht tot het ontdekken van naaktheid en moeten weten waar hij zich/anderen kan aanraken 

5. Een kind van 4 tot 6 jaar zou naast al het bovenstaande informatie moeten krijgen over seksuele(?) gevoelens van fijn vinden, opwinding en nabijheid 

6. Een kind van 4 tot 6 jaar zou informatie moeten krijgen over geheime liefdes

7. Een kind van 9 tot 12 jaar zou informatie moeten krijgen over geboorte reductie (family planning), over de eerste seksuele ervaring en het plezier van masturberen

8. Een kind van 15 jaar en verder zou informatie moeten krijgen over hun recht tot het kiezen van designer baby's, baby's op bestelling naar eigen voorkeur (eugenetica), over het maken van een goede keuze tot anti conceptie, en hun recht om voor abortus te kiezen

9. Een kind van 15 jaar en verder zou informatie moeten krijgen over het bestaan van sex in ruil voor goederen of geld en zou een positieve houding moeten ontwikkelen tegenover seksualiteit en het plezier hiervan. 


Ik vraag mezelf af of degenen die dit document hebben opgesteld zelf kinderen hebben en begrijpen dat de taak om een kind uitleg te bieden over het onderwerp seksualiteit bij de ouders en dus opvoeders ligt. Primair. 

Secundair hebben leerkrachten inderdaad een rol hierin. 


Waarom dienen deze door de WHO opgestelde richtlijnen via de scholen aan kinderen opgedragen te worden? 


Zijn deze stellingnamen in de richtlijnen wel leeftijdsadequaat en dus passend bij de leeftijd van een kind?


Waarom wordt middels tussenkomst van een leerkracht die gewoon wilt lesgeven en een kind iets waardevols wilt bijbrengen, verkondigd dat kinderen tussen 0 en 4 jaar aan zelf masturbatie zouden moeten doen? 


Waarom wordt dit getracht te normaliseren? 

Waarom wordt dit alles zo gepropageerd?


Waarom de focus op het zelf kiezen van je eigen geslacht? 


Wordt je niet als jongen of meisje geboren? 

(Mensen met genderverwarring of die zich echt een ander geslacht voelen en hier last van hebben uitgezonderd) en bèn je dan niet al óf jongen, óf meisje en is dat dan niet onderdeel van je identiteit? 


Waarom vertelt de richtlijn dat kinderen al vanaf 9 jaar geïnformeerd zouden moeten worden over hun eerste seksuele ervaring? 

Is dat gepast? 


Waarom dient een leerkracht dit gesprek met een kind te hebben? 

Met jóuw kind? 

Zou je dat gesprek als ouder niet liever zelf willen hebben met je kind? 


Waarom worden kinderen middels deze richtlijn aangezet tot het hebben van geheime liefdes, en dat het hebben van geheimen normaal is (een geheim is niet hetzelfde als privacy of een verrassing voor mama tijdens moederdag), en worden kinderen van 15 de mogelijkheid geboden om later een baby naar keuze te kiezen? 


Waarom wordt een kind van 15 aangedragen dat hij ook geld of goederen in ruil voor sex zou kunnen accepteren, en dat alle variaties van seksualiteit hierin normaal zijn en hij een open houding hierover mag aannemen?


Wat zijn dit voor een richtlijnen?

En dat van de WHO?Ik roep alle ouders op om zèlf gesprekken met hun kinderen te hebben over het onderwerp seks, voortplanting, privé plekken op je lichaam, grenzen stellen, het gevaar van geheimen en de mogelijkheid om zich altijd tot mama en papa te kunnen wenden bij vragen. 

Wat voor vragen dan ook. 


Hoe moeilijk deze gesprekken voor sommige ouders ook kunnen zijn, ze zijn noodzakelijk en horen wat mij betreft thuis in de gezinssituatie en níet in eerste plaats op school bij een leerkracht die het niet zo zou kunnen overbrengen hoe jij het als ouder graag had gewild. 

Een gemiste kans. 


Wees hier alert op en spreek je uit als je kind met lesmateriaal thuiskomt waar je niet achter staat. 

Je mag daar als ouder best wat van zeggen. 

Op een nette manier uiteraard. 


Ik roep leerkrachten op om ook zèlf te blijven nadenken en je te verzetten tegen niet leeftijdsadequate seksuele indoctrinatie van de jeugd. 


De jeugd is de toekomst!

Zij hebben het recht op leeftijdsadequate, ongekleurde, niet vooraf ingevulde informatie over onderwerpen als seks en seksualiteit. 


We dragen allemaal de verantwoordelijkheid om zelf te blijven nadenken en je morele kompas in de gaten te houden. 


Sta je er achter wat je de kinderen moet aanleren bij het vak verzorging/seksuele opvoeding? 


Blijf kritisch en laat je hart spreken. 


Seksuele opvoeding zou nooit seksuele indoctrinatie moeten worden. 


Bron: WHO BZgA standards for sexuality education Europe 


https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf&ved=2ahUKEwi2rPKd_ffrAhXEzKQKHay5AvQQFjADegQIDRAC&usg=AOvVaw3i9H-md6bz9oF49kf2FEUH 


#iambelovedopvoedeninliefde 

#liefdevolopvoeden 

#33alternatievenstraf