Gelijkwaardig opvoeden

Het verschil tussen gelijkwaardig en ongelijkwaardig opvoeden
Het verschil tussen gelijkwaardig en ongelijkwaardig opvoeden

Soms vergeten we als ouder dat onze kinderen nog veel mogen leren en ons hiervoor nodig hebben.
Denk aan emoties benoemen en constructief uiten, leren samen te spelen en te delen, spijt betuigen en goedmaken, leren om je eigen speelgoed op te ruimen etc.
Opvoeden is een jarenlang leerproces, zowel voor ouder als kind! 

Ik vind het belangrijk dat ouders weten wat het verschil is tussen ongelijkwaardig opvoeden en gelijkwaardig opvoeden, en wat het effect hiervan is.

Gelijkwaardigheid is níet hetzelfde als gelijkheid.
Je staat als ouder in een andere rol dan je kind. 

Jullie zijn niet hetzelfde.
Maar je kunt als ouder wel uitgaan van gelijkwaardige doelen en door naar behoeften te kijken (die universeel zijn voor groot en klein) samen, op gelijkwaardige manier tot een oplossing van een probleem komen. Een respectvolle manier van communiceren sluit hier volledig bij aan. 

Hiermee geef je je kind skills for life en stimuleer je zijn probleemoplossend vermogen en creativiteit.

Even de feiten op een rijtje:
-gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid
-straffen en belonen zijn vormen van ongelijkwaardig opvoeden omdat de ouder 'wint' door zijn zin door te drukken en het kind 'verliest'
-samenwerken en denken in behoeften en oplossingen zijn vormen van gelijkwaardig opvoeden, jullie proberen een oplossing te bedenken die voor beiden werkt en 'winnen' samen.
-machtgebruik in de opvoeding verlaagt je gezag. Het kind 'schopt' tegen jouw opvoedstijl aan en er ontstaan meer conflicten
-gebruik maken van invloed verhoogt gezag.
Je spreekt je kind op het juiste moment op respectvolle wijze aan op gedrag.
-onderscheid maken tussen gedrag en persoon zorgt ervoor dat het zelfbeeld van je kind niet wordt aangetast
-belonen en straffen worden vaak toegepast om een kind iets te laten doen wat een ouder/leerkracht wenst maar het kind eigenlijk niet.
-belonen wordt op deze manier manipulatie. De motivatie komt van buitenaf (sticker, geld, cadeautje) en komt niet van binnenuit.
-van straffen en belonen leert een kind dat zijn mening niet telt en leert hij zich onderwerpen aan de wil van een ander.
-straffen en belonen bevorderen liegen en agressie bij het kind omdat hij de straf wilt ontlopen.
-een corrigerende tik is sinds 2007 verboden bij wet en valt onder een zogeheten 'lijfstraf'.
Ook al is deze doorgaans bedoelt tot aanzetten tot leren, het kind leert slechts dat een ander hem kennelijk mag slaan als hij een fout maakt.
-een corrigerende tik is wetenschappelijk bewezen slecht voor de ontwikkeling van het kind en doet afbreuk aan de lichamelijke integriteit van het kind en zijn zelfbeeld.
-er bestaan tal van alternatieven voor de corrigerende tik en andere vormen van straffen en belonen.
-je kunt kinderen een vaardigheid aanleren door bijvoorbeeld gebruik te maken van rollenspel of uitbeelden met hand/lego poppetjes. Hier is geen straf of tik voor nodig.
-goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen leren het meest door wat ze zien en hoe jij anderen als ouder behandelt.
-wil je niet dat je kind jou of andere kinderen slaat en pas je de corrigerende tik toe? Vervang deze dan voor een meer constructieve opvoed methode.
-kinderen willen het goed doen en ouders willen trots zijn op hun kind.

Laten we niet vergeten te genieten van het ouderschap!

Als je nog vragen hebt over alternatieven voor de meer ongelijkwaardige opvoedmethoden, of wanneer je er met je kind niet uit komt: aarzel dan niet contact op te nemen.

Stichting I am beloved biedt kosteloze opvoed hulp aan ouders en kinderen zodat ieder kind krijgt waar hij recht op heeft: een liefdevólle jeugd! 


www.iambeloved.nl
info@iambeloved.nl