Waarom dwang en macht in de opvoeding averechts werken

'Jij doet wat ik zeg, want ik ben de baas en heb altijd gelijk!'

 

Een kind kijkt naar zijn ouders op en denkt dat een ouder op elke vraag antwoord heeft. 
Ook verwacht een kind dat een ouder voor elk probleem wel een oplossing heeft. 

Als ouder zijn we ouder in leeftijd en hebben we meer levenservaring. We zijn groter en hebben over veel zaken meer kennis. 
Zo hebben we een natuurlijk geestelijk en lichamelijk overwicht op een kind. Dit overwicht wat van nature ontstaan is noemen we gezag. 

 

Wanneer een kind 'niet luistert' bedoelen ouders vaak dat een kind niet doet wat een ouder hem of haar vraagt. 
Dit zijn lastige situaties in de opvoeding van een kind. 
Als een kind niet doet wat je vraagt, en je bent toevallig zelf op een soort gelijke manier opgevoed dan kan het voorkomen dat je in je ouderlijke onmacht teruggrijpt naar jouw natuurlijke overwicht en deze op een verkeerde manier gebruikt. 
Je geeft je kind straf, zet het in een hoek of negeert hem net zo lang tot hij doet wat je hem gevraagd had. 

Hier maak je gebruik van jouw macht als ouder. 

 

Wanneer je gebruik maakt van technieken als straffen en belonen - en dat klinkt niet zo aardig wat ik nu schrijf want dat is niet hoe dingen ons als ouder zijn voorgehouden - maak je eigenlijk gebruik van manipulatie in de opvoeding van je kind. 

In plaats van het kind te beroepen op zijn onacceptabele gedrag, maak je de correctie persoonlijk en val je het kind zelf aan. 

 

Het gebruik van je macht door bijvoorbeeld te dwingen, straffen, belonen, negeren, van liefde onthouden zijn destructieve opvoedmethoden die de band tussen jou en je kind schaden. 
Veel ouders doen wat vroeger bij hen is gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het altijd juist is geweest hoe zij zelf als kind zijn behandeld. 

Het is daarom goed om eens naar je eigen opvoeding en jeugd te kijken en hoe er met jou omgegaan werd als jij je als kind 'misdroeg' of een huil/boze bui kreeg. 

Je kunt er als ouder van je kind nu altijd voor kiezen om het anders te doen en patronen te doorbreken. 

 

Je kunt en mag een kind best aanspreken op zijn gedrag. Dit kun je het beste doen door gebruik te maken van een zogeheten ik-boodschap. Je vertelt dan wat over zijn gedrag, het gevolg wat het gedrag voor jou of een ander heeft en wat je erbij voelt. 

Zo kun je langzaam aan het inlevingsvermogen oefenen met je kind, en zo leert een kind naast rekening houden met zichzelf ook rekening houden met een ander. 

Dit is een geleidelijk proces wat een aantal jaren in beslag zal nemen. 

 

Wanneer je als ouder een kind aanspreekt op zijn gedrag en hem verteld wat het met je doet, en wat je graag zou willen zien maak je gebruik van jouw invloed. 
Door door middel van respectvolle en gelijkwaardige communicatie gebruik te maken van jouw invloed groeit je gezag. De band met je kind wordt hechter, omdat je beter leert communiceren en elkaar begrijpt. 
Je doorziet wat een kind beweegt, en wat de reden is achter zijn gedrag. 

Wanneer je als ouder gebruik maakt van macht en dwang in de opvoeding van je kind, daalt je gezag. 

Je kind zal zich gaan afzetten tegen je opvoedstijl en de communicatie tussen jou en je kind zal verslechteren. 

Uiteindelijk, zowel op de korte als lange termijn, heeft het gebruik van macht een negatieve invloed op de band tussen jou en je kind. 

 

Bedenk je maar eens of jij je gevoelens zou delen met iemand die jouw gevoelens en behoeften altijd heeft afgestraft, of met iemand die jouw gevoelens en behoeften respecteert? 

Machtsgebruik in de opvoeding wakkert afhankelijkheid en onzekerheid aan. 
Een kind doet alleen nog maar wat hem gevraagd wordt omwille van de beloning. 

Het kind wordt angstig, deelt gevoelens, wensen en behoeften niet meer en kan zelfs gaan liegen of agressief worden. 

Wanneer je op gelijkwaardige manier probeert op te voeden (we zijn niet perfect hé!) en je gebruik maakt van je invloed zal het vertrouwen van je kind in jou stijgen en wordt jullie band hechter. 

 

Machtsgebruik in de opvoeding heeft ook tot gevolg dat een kind zijn eigen wil breekt. 
Een kind leert op deze manier geen eigen mening vormen of eigen keuzes maken. 

Bij het gebruik van je invloed zal een kind zijn eigen mening durven geven, en nee zeggen tegen keuzes die tegen zijn gevoel in gaan.  

Het opvoeden op deze manier vergroot de weerbaarheid van je kind. 
Dat een kind niet altijd doet wat we als ouders van hem of haar vragen, hoort er ook wel een beetje bij. 

 

Je kunt jezelf als ouder afvragen wat je liever hebt:

-Een kind dat opgroeit tot een zelfstandig persoon met eigen mening, die zijn eigen keuzes kan en durft te maken, en om kan gaan met groepsdruk

-Of een kind dat opgroeit tot een afhankelijk persoon, die zijn eigen mening niet durft te geven, niet voor zijn behoeften op durft of kan komen en bezwijkt onder groepsdruk? 

 

I am beloved wilt zoveel mogelijk ouders en opvoeders motiveren tot het uitdragen van een liefdevolle opvoeding richting zijn kind/kinderen.

Een gelijkwaardige, respectvolle en empathische manier van communiceren is daar een groot onderdeel van. 

 

Copyright Team I am beloved - Opvoeden in liefde