Wat ouders en kinderen echt willen

Ik kom in mijn beroep vaak ouders tegen die zich focussen op alles wat misgaat en niet lukt in de opvoeding van hun kinderen. 
Dat maakt mij verdrietig, omdat ik vind dat elke ouder meer in zijn kracht komt te staan, en zelfverzekerder wordt als hij zou focussen op alle successen die plaatsvinden in de opvoeding van zijn kind. 

 

Ouders willen het vaak goed doen. Ze willen het beste voor hun kind en nemen geen genoegen met minder.

Tegenwoordig maken ouders veel bewuste keuzes in de opvoeding van hun kinderen. 
Of dit nou over voeding, de schoolkeuze, of bijvoorbeeld een medische behandeling gaat.  

Ouders zijn kritisch en denken na. 

 

Iedere ouder heeft het beste met zijn kind voor. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, en er bestaan echt ouders die zich niet verdiepen of weten wat ze met hun kind aanmoeten. 
Er zijn spijtig genoeg ook ouders die hun kind moedwillig kwaad doen. 

Maar, gelukkig is het grootste gedeelte van ouders welwillend en zetten zij elke dag, van ' s morgens vroeg tot 's avonds laat hun beste beentje voor!

 

Iedere ouder wilt de juiste keuzes maken voor zijn kind.

Iedere ouder wilt dat een kind later kan zeggen; 

'Mam, je was een fijne, lieve en begripvolle moeder voor me'. 
Iedere ouder wilt een goede band met zijn kind. 

 

Dat is voor kinderen niet anders! 
Kinderen willen het goed doen voor hun ouders, en willen dat hun ouders trots op hen zijn. 
Ze willen een fijne, hechte band met hun ouders. 
Ze willen ontwikkelen, leren, en groeien. 
Ze zoeken nabijheid en hebben bevestiging en erkenning nodig dat zij belangrijk zijn, en geliefd worden door hun ouders. 

 

Kinderen hebben net als ouders goede intenties. 
Dit neemt niet weg dat beiden mensen blijven en een vergissing kunnen maken. 
Van een vergissing kun je leren, en als je er samen over praat en sorry zegt komt het echt wel goed!
Opvoeden is op deze manier ook leren vergeven en loslaten.

 

Daar waar emoties van kinderen in enkele generaties voor ons nog werden weggewuifd, ben ik blij te zien dat steeds meer ouders door hebben dat het zo enorm belangrijk is dat de emoties van een kind er mogen zijn. 

Ouders voeden steeds meer kind gericht op, en kijken verder dan het gedrag aan de oppervlakte laat zien. 

 

Als we ervan uitgaan dat zowel kinderen als ouders goede intenties hebben, dan hoeven we gedrag ook niet persoonlijk op te vatten. 

Ik hoop dat steeds meer ouders de (eventuele) negatieve opvattingen over kinderen die zij hebben meegekregen in hun eigen opvoeding kunnen loslaten en kinderen op deze manier leren zien!

 

Het is mijn diepste wens dat er meer verbinding en harmonie in gezinnen zal komen, waarbij een levenslange en hechte band tussen ouder en kind kan ontstaan en een ieder in liefde met elkaar leeft en (op)groeit! 

 

Ik draag hier heel graag mijn steentje aan bij. 

 

Copyright Team I am beloved - Opvoeden in liefde