Liefdevol omgaan met driftbuien

De driftbui. Een grote, langdurige, luide overwhelming van allerlei emoties bij een kind. 
Het is een volkomen normaal verschijnsel bij kinderen tussen de 1.5 en 4 jaar oud. 
Ook oudere kinderen kunnen een driftbui of woedeaanval krijgen. 
Hoe kun je hier als ouder nou liefdevol mee omgaan? 
Allereerst is het helpend om te begrijpen waar deze bui vandaan komt en wat de reden kan zijn voor deze soms zo vermoeiende en heftige bui. 
Hiervoor moeten we verder kijken dan slechts gedrag. 
Is het kind moe? Overprikkeld? 
Is de dag te vol en druk geweest? 
Lukt hem iets niet? Heeft hij honger of dorst? Probeert hij zich uit te drukken maar weet hij de woorden niet? 
Wat de reden ook mag zijn, als het kind middenin de driftbui is komt informatie totaal niet binnen. Preken en beleren, sussen en adviseren hebben totaal geen zin. 
Wanneer we als ouders zelf boos of gefrustreerd reageren op een kind met een driftbui, wordt deze alleen maar erger en kan de situatie snel escaleren. 
Het beste wat je als ouder kunt doen is er voor het kind zijn. 
Benoem het verdriet en de boosheid die je ziet. Of de teleurstelling. 
Kijk of het kind je aanwezigheid accepteert, of even alleen wilt zijn. 
Luister, troost, omarm en blijf in het moment. 
Vat de bui absoluut niet persoonlijk op. Het heeft te maken met de leeftijd waarin het kind zich bevindt, en de nog beperkte mate waarin zijn taal en emotionele ontwikkeling zich bevindt. 
Als het kind wat rustiger wordt doordat je hebt benoemd wat je ziet, en laat merken dat je er voor je kind bent kun je je begrip nog meer tonen. 
'Dat was niet leuk he?' 
'Werd je daar zo verdrietig van?'
'Dat is vervelend zeg!'. 
Door de emoties van het kind te benoemen en samen te praten over wat het kind graag wilde hebben of fijn had gevonden, leert het kind zichzelf uit te drukken. 
Hij leert zijn gevoelens te herkennen en benoemen. 
Dit kun je ook leren door zijn mimiek te spiegelen. Bijvoorbeeld door je wenkbrauwen te fronsen als je benoemd dat hij boos was. 
Hoe jong kinderen ook zijn, ze kunnen en begrijpen vaak meer dan wij als volwassenen denken. 
Kinderen tussen 1.5 en 4 jaar oud leren elke dag veel nieuwe woorden. 
Het is aan ons als ouders om hen die nieuwe woorden bij te blijven brengen, en ze te leren hoe ze hun wensen en gevoelens tijdig kenbaar kunnen maken zodat we ze kunnen helpen, bijstaan en begeleiden. 
Onthoud hierbij dat het negeren en afstraffen van de driftbui niet tegemoet komt aan de onderliggende gevoelens en behoeften van het kind, en de situatie hiermee escaleert. 
Het erkennen, benoemen en er voor het kind zijn zullen de driftbui doen afnemen en het kind kalmeren. 
Dit werkt overigens ook bij oudere kinderen en volwassenen zo! 
Copyright Team I am beloved - Opvoeden in liefde