Stichting I am belovedIeder kind een liefdevólle jeugd!

'Ieder kind heeft recht op liefde'  ~ Stichting I am beloved
'Ieder kind heeft recht op liefde' ~ Stichting I am beloved

 

Welkom bij Stichting I am beloved!

Stichting I am beloved heeft als doel dat iedereen zich geliefd voelt en iedereen meetelt, ongeacht de inhoud van je portemonnee. 
Om die reden biedt Stichting I am beloved kosteloze opvoed-workshops aan voor ouders die een pegagoog eigenlijk niet kunnen betalen, maar wel hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kind(eren).

Stichting I am beloved vindt het belangrijk dat ieder kind meetelt. 
Ieder kind heeft namelijk recht op sport, spel, sociale en creatieve -activiteiten. 
Daarom organiseert Stichting I am beloved verschillende activiteiten voor kansarme kinderen in achterstandsbuurten. 

Iedere ouder heeft recht op opvoedhulp!

Ieder kind telt mee! 

      

De opbrengsten van de verkoop van onze boeken en webshop wordt gebruikt ten behoeve het kosteloos kunnen blijven aanbieden van de workhop Liefdevol Opvoeden, en de projecten voor de kinderen. 


Wij werken laagdrempelig, geheel belangeloos en ontvangen geen enkele vorm van bezoldiging voor de werkzaamheden binnen onze stichting.